Czasem masz wątpliwość co dalej…cel się oddala…w sukurs przychodzą pytania kartezjańskie:

  1. Co się wydarzy, jeśli osiągnę swój cel?
  2. Co się nie wydarzy, jeśli osiągnę swój cel?
  3. Co się wydarzy, jeśli nie osiągnę swego celu?
  4. Co się nie wydarzy, jeśli nie osiągnę swojego celu?

Pytanie pierwsze określa korzyści, jakie przyniesie zmiana.

Drugie pytanie definiuje konsekwencje, jaką należy zapłacić za zmianę.

Pytanie trzecie określa„cenę”, jaką należy zapłacić za zaniechanie zmian i nie podjęcie działania.

Pytanie czwarte to podwójne zaprzeczenie. Nasza świadomość zostaje wprowadzona w stan niepokoju. Logiczne myślenie pochłania lewą półkulę, która próbuje przetłumaczyć pytanie na swój język. Posłuchaj teraz swojej podświadomości. Kieruj się intuicją.

 

I co ? Jak teraz z wizją Twojego celu?