Kiedy wyeliminuje się wszytko co niemożliwe, cokolwiek pozostanie, choćby nie wiem jak nieprawdopodobne, musi być prawdą.”

Sherlock Holmes

Popracuj z sobą niczym Holmes:

Sformułuj i nazwij swoje wyzwanie / cel……………………

Siedem pytań:

Kto?

Co?

Gdzie?

Za pomocą czego?

Dlaczego?

W jaki sposób?

Kiedy?

Czego dowiedziałeś się o sobie i Twoim wyzwaniu?

Co z tym teraz zrobisz?

A co zrobisz jak nic nie zrobisz?