Słowo „stres” po raz pierwszy pojawiło się w fizyce. Napięcie, nacisk, siła. Wszystko wewnątrz jakiegoś systemu. W 1926 roku  termin stres wprowadził do nauk o zdrowiu H. Selye. Definiował go jako „nieswoistą reakcję organizmu na wszelkie stawiane mu żądanie”.

Kiedy dopada Cię stres zadaj sobie 4 pytania:

  1. W jaki sposób ta sytuacja wpłynie na moją przyszłość?
  2. Co może się zmienić z czasem?
  3. Co jest w moim życiu najcenniejsze?
  4. Jak ta sytuacja ma związek z wartościami, którym ufam ?