Inteligencja emocjonalna polega na umiejętności dostosowania własnych emocji do danej sytuacji oraz na ocenie stanów emocjonalnych innych osób i właściwych reakcji na nie.

Warto ją rozwijać.

Kompetencje składające się na inteligencję emocjonalną są komplementarne wobec zdolności  intelektualnych, wyrażonych za pomocą ilorazu inteligencji.

Według Daniela Golemana, na  inteligencję emocjonalną składają się:

  • samoświadomość,
  • umiejętność rozpoznawania własnych emocji,
  • samoregulacja – zdolność kierowania emocjami,
  • motywacja – sztuka podporządkowania emocji obranym celom,
  • empatia – zdolność do wczuwania się w uczucia i potrzeby innych,
  • umiejętności społeczne – łatwość nawiązywania i podtrzymywania związków ze światem.