1. Czym jest coaching?

Coaching to proces, dzięki któremu osiągniesz zamierzony cel. Coaching nie opiera się tylko na jednorazowym spotkaniu klienta z coachem czy też serią systematycznych spotkań. To coś więcej. Spotkanie z coachem inicjuje proces, który toczy się pomiędzy sesjami. To co się dzieje między spotkaniami Klienta z coachem ma dużo większe znaczenie dla osiągnięcia celu, niż sama rozmowa coachingowa. Zainicjowany w trakcie spotkania proces powoduje, że Klient zaczyna modyfikować swoje działania i podejmować swoje decyzje w sposób bardziej efektywny, stając się skuteczniejszy w dążeniu do realizacji celu.

Coaching jest metodą pracy z ludźmi, w efekcie której odkrywają oni swój potencjał oraz potrafią go w pełni wykorzystać i osiągnąć sukces w życiu zawodowym i poczucie spełnienia w życiu osobistym.

Największą zaletą coachingu jest to, że uczy nas umiejętności koncentrowania się na rozwiązaniu, zamiast na problemie, co zmienia zupełnie perspektywę w patrzeniu na nasze życie i otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości

2. Jak przebiega sesja coachingu?

Każda sesja trwa około 60 minut. Na wyznaczonych sesjach podsumowujemy z Klientem efekty dotychczasowej pracy i weryfikujemy, czy przyjęty plan coachingowy jest adekwatny do osiąganych wyników i oczekiwań Klienta.

3. Gdzie się spotykamy?

W moim gabinecie w Katowicach, u klienta lub na skypie. Pracuję w na terenie całej Polski.

4. Ile sesji i jak często?

Jeżeli klient decyduje się na coaching, podpisujemy kontrakt coachingowy. Zazwyczaj to 4-12 sesji. Spotykamy się co tydzień.

5. Co z poufnością?

Coacha obowiązuje zasada poufności, jest on zobowiązany do przestrzegania kodeksu etyki IC. Coach i Klient wspólnie ustalają zasady współpracy (kontrakt).

6. Czy coaching to terapia?

Nie to nie jest terapia. Podczas sesji nie wracamy do negatywnych doświadczeń z przeszłości. Nie analizujemy tego co było i jaki to ma wpływ na sytuację obecną. Rozmawiamy o przyszłości i szukamy najlepszych rozwiązań. Coaching zajmuje się ludźmi zdrowymi, którzy dobrze funkcjonują w swoim środowisku.

7. Jaka jest moja rola w procesie coachingu?

a)    Słucham, zadaje wiele pytań, podążam za Tobą, kieruję się tylko Twoimi odpowiedziami.
b)    Aktywnie podążam razem z Tobą w tej podróży.
c)    Niczego nie sugeruję.
d)    Nie podpowiadam co byłoby dla Ciebie najlepsze.
e)    Nie formułuję celu. To Ty go wyznaczasz.
f)    Wspieram Cię w procesie, wykorzystując moje doświadczenie, narzędzia i techniki służące poszerzeniu świadomości coachingowej.
g)    Zapewniam Ci pozytywną i uczciwą relację.

8 . Jaka jest twoja rola w procesie coachingu?

a)    Bądź gotowy do zmian.
b)    Śmiało spoglądaj w przyszłość.
c)    To od Ciebie zależy ile wyciągniesz z tego procesu.

Ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby zapewnić ci pozytywną i uczciwą relację, wspierać Cię w rozwoju rozwoju.