Czasem zadajemy sobie pytanie jak nadać sens naszemu życiu. Jeśli nadamy sens temu, co nam się przydarza, łatwiej będzie nam przetrwać traumatyczne wydarzenia w życiu. To pozwala nam również wyjść z roli cierpiącej ofiary. Przeszkody pojawiajace się na naszej drodze stają się wyzwaniami.

Doświadczanie eudajmonii ( stan pełnego, racjonalnie uzasadnionego zadowolenia i satysfakcji z życia) możliwe jest wtedy, jeśli mamy świadomość swoich zalet i możliwości, potrafimy je wykorzystać wychodząc ze strefy komfortu, poza swoje ograniczenia.

Pomocne będą trzy pytania, by znaleźć sens:

  1. Co ma dla mnie sens? Z czego czerpię poczucie sensu i celu?

  2. Co sprawia przyjemność? Co lubię robić?

  3. Jakie są moje predyspozycje?

Te pytania są bazą dla metody SPP. Odpowiedz na te pytania. Przyjrzy się swojemu życiu.

Co możesz zmienić, by doświadczyć eudajmonii?