TSR należy do jednego z 16 współczesnych wiodących systemów psychoterapeutycznych. Idea tej formy pracy z drugim człowiekiem opiera się na założeniu, że klient posiada wystarczające zasoby, aby zrealizować swoje cele, pokonać przeszkody, zmienić nawyki, polepszyć jakość swojego życia. Klient koncentruje się na pozytywach, teraźniejszości i przyszłości, a kierunek terapii wyznacza nie problem, a potrzeby klienta. Ważne jest to, że nie trzeba znać szczegółów dotyczących problemu, aby znaleźć rozwiązanie. To klient jest ekspertem od swojego życia i ma w sobie zasoby, by wpłynąć na poprawę jakości swojego życia. Terapeuta nie analizuje życiorysu klienta pod kątem określonych sytuacji traumatycznych czy źródeł deficytów. Nie jest to potrzebne.

Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach zakłada pewien minimalizm w działaniach pomocowych. To klient ostatecznie rozstrzyga, czego potrzebuje i co jest mu pomocne. Czasem mamy mylne przekonanie, że jeśli problem jest poważny i skomplikowany, to rozwiązanie również jest skomplikowane, trudne do wprowadzenia w życie. Wygląda to logicznie, ale tak nie jest.

Najważniejsze założenia tego tego modelu terapeutycznego to:

1. Jeśli coś DZIAŁA – rób tego więcej 2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. RÓB COŚ INNEGO 3. Jeśli coś się NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ tego.

Więcej na stronie Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów TSR, do którego należę – www.psttsr.pl