Podróżowanie jest brutalne. Zmusza cię do ufania obcym i porzucenia wszelkiego co znane i komfortowe. Jesteś cały czas wybity z równowagi. Nic nie należy do ciebie poza najważniejszym – powietrzem, snem, marzeniami, morzem i niebem – Cesare Pavese

Powiada się, że to, czego poszukujemy, Jest sens życia. Otóż nie sądzę, abyśmy szukali właśnie tego. Myślę, że to, o co nam chodzi, Jest doświadczenie życia jako takiego, Tak, by nasze realne przeżycia na płaszczyźnie czysto fizycznej, wywoływały rezonans w głębi naszej najbardziej wewnętrznej istoty i rzeczywistości, byśmy naprawdę doznali upojenia faktem życia

J. Campbel